BB&T rapporteert record jaarinkomsten van $3,1 miljard; $3,91 per verwaterd aandeel; Totaal kwartaalinkomsten van $0,97 per verwaterd aandeel, stijging van 26,0% in vergelijking met 2017

Fusie- en herstructureringskosten van $76 miljoen ($59 miljoen na belastingen) buiten beschouwing gelaten, bedroegen netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders $813 miljoen of $1,05 per verwaterd aandeel, een stijging van $1,03 in vergelijking met het vorige kwartaal.

Netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $789 miljoen ($1,01 per verwaterd aandeel) voor het derde kwartaal van 2018 en $614 miljoen ($0,77 per verwaterd aandeel) voor het vierde kwartaal van 2017.

Voor het hele jaar bedroegen de netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders een recordbedrag van $3,1 miljard, of $3,91 per verwaterd aandeel. Voor 2017 bedroegen de netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders $2,2 miljard, of $2,74 per verwaterd aandeel. Fusie- en herstructureringskosten en geselecteerde onderdelen uitgesloten, bedroegen aangepaste verwaterde inkomsten per aandeel $4,05 voor 2018, een stijging van 29,0 procent, vergeleken met $3,14 voor 2017.

‘Wij rapporteren met genoegen recordaantallen voor belastbare equivalente rendementen van $3,0 miljard en sterke inkomsten voor het vierde kwartaal en het gehele jaar, terwijl wij significante investeringen blijven doen in ons digitale platform om de ervaringen van onze klanten te verbeteren’, zei Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King.

‘Onze gediversifieerde bedrijfsactiviteiten blijven goed presteren, zoals duidelijk wordt uit recordinkomsten voor het kwartaal van $487 miljoen uit verzekeringsinkomsten en $139 miljoen uit inkomsten van investeringsbankieren Ons GAAP efficiëntieratio steeg tot 60,7 procent als gevolg van hogere fusie- en herstructureringskosten. Onze aangepaste efficiëntieratio was 56,5 procent, en dit is het laagste niveau sinds 2014. Ook hebben wij solide groei in leningen voor het kwartaal behaald’, zei King.

‘De kwaliteit van activa blijft uitstekend en niet-presterende activa zijn verder verbeterd gedurende het vierde kwartaal’, zei King.

Hoogtepunten prestaties vierde kwartaal 2018

 • Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,97, een daling van $0,04 vergeleken met het derde kwartaal van 2018.
  • Verwaterde inkomsten per aandeel bedroegen $1,05, fusie- en herstructureringskosten uitgesloten
  • Rendementen op gemiddelde activa bedroegen 1,43 procent
  • Rendementen op gemiddeld vermogen van gewone aandeelhouders bedroegen 11,14 procent
  • Rendementen op gemiddeld vast kernkapitaal van aandeelhouders bedroegen 19,02 procent
 • Belastbare equivalente rendementen behaalden een recordbedrag van $3,0 miljard, $11 miljoen meer dan het derde kwartaal van 2018.
  • De netto rentemarge bedroeg 3,49 procent, een stijging van twee basispunten vergeleken met het voorgaande kwartaal
  • Niet-rente inkomsten waren in principe vlak; bij uitsluiting van inkomsten uit activa na uitdiensttreding die worden verrekend door personeelskosten, stegen niet-rente inkomsten met $32 miljoen vergeleken met het voorgaande kwartaal
  • Verzekeringsinkomsten stegen naar een recordhoogte van $487 miljoen, $39 miljoen meer dan het voorgaande kwartaal
  • Investeringsbankieren en bemiddelingsvergoedingen en -commissies bereikten een recordbedrag van $139 miljoen, $23 miljoen meer dan het voorgaande kwartaal
  • Het aandeel inkomsten uit vergoedingen was 42,0%, in vergelijking met 42,3% voor het kwartaal ervoor
 • Niet-rente uitgaven bedroegen $1,8 miljard, een stijging van $42 miljoen in vergelijking met het derde kwartaal van 2018
  • Niet-rente uitgaven zagen een daling van $71 miljoen in vergelijking met het vierde kwartaal van 2017
  • Het GAAP efficiëntieratio was 60,7 procent, vergeleken met 59,5 procent in het voorgaande kwartaal
  • Aangepast efficiëntieratio was 56,5 procent, vergeleken met 57,3 procent in het kwartaal ervoor
 • Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen bedroegen $147,5 miljard, een stijging van $1,3 miljard, of 3,6 procent op jaarbasis in vergelijking met het derde kwartaal van 2018.
  • Gemiddelde C&I-leningen stegen met $653 miljoen of 4,3% op jaarbasis
  • Gemiddelde leningen voor commercieel vastgoed daalden $195 miljoen, of 3,6% op jaarbasis
  • Gemiddelde leningen voor woninghypotheken daalden $603 miljoen, of 7,8% op jaarbasis
  • Gemiddelde indirecte leningen stegen met $154 miljoen of 3,5% op jaarbasis
  • Gemiddeld revolverend krediet steeg met $123 miljoen, of 16,6% op jaarbasis
 • Gemiddelde deposito”s bedroegen $157,8 miljard, in vergelijking met $157,3 miljard voor het derde kwartaal van 2018
  • Gemiddelde niet-rentedragende deposito”s daalden met $442 miljoen, of 3,2% op jaarbasis
  • Gemiddelde niet-rentedragende deposito”s vertegenwoordigen 34,0 procent van de totale deposito”s, vergeleken met 34,4 procent in het voorgaande kwartaal
  • Kosten van gemiddelde rentedragende deposito”s bedroegen 0,78 procent op jaarbasis, een stijging van 12 basispunten
  • Kosten van gemiddelde totale deposito”s bedroegen 0,52 procent op jaarbasis, een stijging van 9 basispunten
 • Kwaliteit van activa blijft uitstekend
  • Niet-presterende activa bedroegen 0,26 van het totale vermogen; lager dan aantallen in 2006
  • Leningen met een levertijdoverschrijding van 90 dagen of meer, en nog steeds opbouwend, bedroegen 0,31 procent van leningen die werden gehouden voor investeringen, vergeleken met 0,29 procent in het voorgaande kwartaal
  • Netto oninbare schulden bedroegen 0,38 procent van gemiddelde leningen en leases, een stijging van drie basispunten
  • De toeslag voor leningsverlies dekkingsratio was 2,99 maal niet-presterende leningen die voor investeringen werden gehouden, tegenover 2,86 maal in het voorgaande kwartaal
  • De toeslag voor verliezen op leningen en leases bedroeg 1,05 procent van leningen die werden gehouden voor investeringen, onveranderd in vergelijking met het voorgaande kwartaal
 • Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk
  • Tier 1- kernkapitaal naar risicogewogen activa bedroeg 10,2 procent
  • Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 11,8%
  • Totaal kapitaal bedroeg 13,8 procent
  • Leverage kapitaal bedroeg 9,9 procent

Presentatie rendementen en samenvatting kwartaalprestaties

Om te luisteren naar de live conference call van de rendementen voor het vierde kwartaal van 2018 van BB&T, om 8 uur ”s ochtends (ET) vandaag, belt u 866-519-2796 en voert u de deelnemerscode 876127 in. Er wordt tijdens de conference call over rendementen een presentatie gebruikt, die ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations De conference call blijft 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6326592).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP toelichtingen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations De Samenvatting Kwartaalprestaties van het vierde kwartaal van 2018 voor BB&T, met gedetailleerde financiële gegevens, vindt u op de website van BB&T via https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.

Over BB&T

Sinds 31 december 2018 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $225,7 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van ongeveer $33,1 miljard. BB&T bouwt voort op een lange, succesvolle traditie in bankieren voor de samenleving en biedt een waaier aan financiële diensten aan, waaronder retail en commercieel bankieren, investeringen, verzekeringen, welvaartsbeheer, vermogensbeheer, hypotheken, zakelijk bankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in 1800 financiële centra in 15 staten en in Washington, D.C. en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de Greenwich Associates voor kleine bedrijven en midmarketbankieren. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio”s zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen in de Verenigde Staten (‘GAAP’). Het management van BB&T gebruikt deze ”niet-GAAP”-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke onderdelen in de huidige periode. Het Bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T is van mening dat investeerders deze niet-GAAP financiële maatstaven nuttig zullen vinden. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

 • De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat deze winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa, fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten en bepaalde andere elementen buiten beschouwing laten Het management van BB&T gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
 • Vast kernkapitaal en gerelateerde maatstaven zijn niet-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en daaraan gerelateerde afschrijving uitsluiten Deze maten zijn nuttig voor het consistent evalueren van een bedrijf, of dit nu geacquireerd of intern ontwikkeld is. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal en rendement in verhouding tot het risico op de financiële balans te beoordelen en gelooft dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
 • De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van aankoopsaccounting. De rente-inkomsten en gemiddelde balansen voor PCI-leningen zijn geheel uitgesloten omdat de boekhouding voor deze leningen kan resulteren in significante en ongebruikelijke trends in opbrengsten. De aankoopsaccounting markeringen en gerelateerde afschrijving voor a) aandelen die verworven van de FDIC bij de acquisitie van Colonial Bank en b) niet-PCI-leningen, deposito”s en langtermijnschulden die werden geacquireerd van Susquehanna en National Penn werden uitgesloten voor een benadering van hun opbrengsten op pre-acquisitie niveau. Het management van BB&T is van mening dat de aanpassingen aan de berekening van de netto rentemarge voor bepaalde activa en verworven verplichtingen investeerders nuttige informatie verschaft over de prestatie van de winstgevende activa van BB&T.
 • De aangepaste verwaterde inkomsten per aandeel zijn niet-GAAP in die zin dat fusie- en herstructureringskosten en andere geselecteerde onderdelen, na aftrek van belastingen, zijn uitgesloten. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
 • De aangepaste zakelijke hefboomratio is niet-GAAP in die zin dat deze winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa, fusie- en herstructureringskosten en bepaalde andere elementen buiten beschouwing laten Het management van BB&T gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
 • De aangepaste prestatieratio”s zijn niet-GAAP in die zien dat fusie- en herstructureringskosten zijn uitgesloten, en, in het geval van winst op gemiddeld vast kernkapitaal van aandeelhouders, afschrijving van immateriële activa. Het management van BB&T gebruikt deze ”niet-GAAP”-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantonen.

Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T”s prestaties van het vierde kwartaal van 2018, beschikbaar via https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.

Dit persbericht bevat ‘voorspellende verklaringen’ in de betekenis van de ”Private Securities Litigation Reform Act” van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en de toekomstige prestaties van BB&T . Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen de verwachtingen en aannames van het management over de bedrijfsactiviteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen zich op de toekomst richten, zijn deze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico”s en veranderingen van omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen materieel afwijken van de omstandigheden die in de toekomstgerichte verklaringen uiteengezet worden. Termen als ‘anticipeert’, ‘gelooft’, ‘schat’, ‘verwacht’, ‘voorspelt’, ‘bedoelt’, ‘plant’, ‘projecteert’, ‘kan’, ‘zal’, ‘moet’, ‘kon’ en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico”s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, toch volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten die worden gepresenteerd in de toekomstgerichte verklaringen, zonder beperking, samen met de risico”s en onzekerheden die vollediger zijn beschreven onder onderdeel 1A-Risicofactoren in ons jaarrapport op formulier 10-K voor het jaar dat eindigt op 31 december 2017 en in elk van de daaropvolgend ingediende stukken van BB&T bij de Securities and Exchange Commission:

 • algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan resulteren in tragere groei van deposito”s of vermogen, en een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
 • verstoringen aan de nationale of wereldwijde financiële markten, inclusief de impact van een afwaardering van Amerikaanse overheidsobligaties door een van de kredietbeoordelaars, de economische instabiliteit en recessiegerelateerde omstandigheden in Europa, het eventueel verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen in het renteklimaat, inclusief veranderingen aan de rentetarieven door de Federal Reserve, samen met herbeoordelingen van cashflow, kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde van leningen en deposito”s verminderen. Hetzelfde geldt voor de waarde van andere financiële activa en verplichtingen;
 • de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen kan aanzienlijk toenemen;
 • veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen, inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
 • lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
 • de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
 • er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
 • concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere regelgeving dan BB&T;
 • cyber-veiligheidsrisico”s kunnen BB&T”s zakelijke en financiële prestaties en reputatie negatief beïnvloeden; en BB&T kan aansprakelijk zijn voor financiële verliezen die door derden worden veroorzaakt, als gevolg van inbreuk op gedeelde data tussen financiële instellingen;
 • hoger dan verwachte kosten als gevolg van IT-infrastructuur of het nalaten om toekomstige systeemverbeteringen succesvol te implementeren kunnen een nadelige impact hebben op BB&T financiële toestand en bedrijfsresultaten en kunnen resulteren in significante extra kosten voor BB&T;
 • natuurrampen of andere rampen, waaronder terroristische aanslagen, kunnen nadelige effecten hebben op BB&T, waarbij de bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk verstoord kunnen worden alsmede de mogelijkheid of bereidheid van klanten van BB&T om een beroep te doen op de financiële diensten van BB&T;
 • kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van BB&T en haar fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
 • het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen, inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te voltooien en/of integreren, of volledig verwachte kostenbesparingen of omzetgroei door fusies en acquisities te verwezenlijken binnen de verwachte tijd, kunnen een negatief effect hebben op de financiële toestand en bedrijfsresultaten van BB&T;
 • significante juridische kosten en regelgevingsprocedures kunnen een nadelig materieel effect hebben op BB&T;
 • ongunstige uitkomsten van juridische procedures of andere claims en onderzoek door regelgevende instanties of overheden of andere onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit, protesten, boetes, straffen, restricties op de activiteiten van BB&T of haar vermogen om de zakelijke activiteiten uit te breiden, en andere negatieve consequenties. Deze factoren kunnen allen lijden tot schade aan de reputatie van BB&T en ze kunnen een negatieve impact hebben op de financiële omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
 • risico”s voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
 • maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet volledig effectief;
 • afname van deposito door natuurlijk verloop, verlies van klanten en/of inkomsten als gevolg van voltooide fusies/overnames kunnen verwachtingen overtreffen; en
 • grootschalige systeemuitval, als gevolg van het falen van cruciale interne systemen of cruciale diensten die door derden worden verstrekt, kunnen een negatieve impact hebben op de financiële positie en bedrijfsresultaten van BB&T;

Lezers worden gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden voor het moment dit persbericht. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.

WINSTON-SALEM, North Carolina, 18 januari 2019 /PRNewswire/ — BB&T Corporation (NYSE: BBT) kondigde vandaag haar verdiensten voor het vierde kwartaal van 2018 aan. Netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $754 miljoen. Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,97 voor het vierde kwartaal van 2018, een daling van $1,01 in vergelijking met het vorige kwartaal. Resultaten van het vierde kwartaal zorgden voor een jaarlijks rendement op gemiddelde activa van 1,43 procent en een jaarlijks rendement op gemiddeld vermogen van gewone aandeelhouders van 11,14 procent.

rt BB&T rapporteert record jaarinkomsten van $3,1 miljard; $3,91 per verwaterd aandeel; Totaal kwartaalinkomsten van $0,97 per verwaterd aandeel, stijging van 26,0% in vergelijking met 2017

Berichten gemaakt 244

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi